Tipus de Procedimients

Diligències prèvies

Encaminades a incardinar el tipus de delicte

Querella

Denúncia de part presentada directament al Jutjat amb signatura de Lletrat i Procurador juntament amb la documentació acreditativa del delicte

Delicte lleu

Nova classificació de l’antic judici de faltes modificat per la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de Març

Delicte menys greu

Nova classificació de l’antic judici de faltes modificat per la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de Març

Delicte greu

Nova classificació de l’antic judici de faltes modificat per la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de Març

https://procuradoresdetribunales.es/wp-content/uploads/2017/08/18be3dfd-a02a-44e1-8146-68c6bc7f673c-640x480.jpg
https://procuradoresdetribunales.es/wp-content/uploads/2017/08/1-640x475.jpg

Montserrat Colomina Danti

Calle Anselm Clavé 38 Planta 2
Granollers – BARCELONA

Email: procuradoria@mcolomina.com

+34 938 70 80 12
+34 93 870 45 67
+34 617 42 04 77